Attention.

The world's most limited ressource. Rare and expensive. COPUS is a strategic communications agency that helps you earn it.

Vi arbejder med virksomheder, som tør at gøre tingene anderledes, end de blev gjort i går. Vores kunder er ambitiøse – ligesom vi selv er. Derfor vil vi lære jeres brand at kende, så vi kan udvikle stærke og fremtidsorienterede strategier, der kan eksekveres med konkrete aktiviteter.

Alle projekter

Vi bygger fremtidens brands

01

Brandstrategi

En virksomheds brand er afgørende for muligheden for at få succes. Vi kan påvirke folks opfattelse af jeres virksomhed gennem effektiv storytelling.

Konkurrentanalyse 

Definering af brandmål

Definering af arketype af kunde

Brand positionering

Kernebudskaber 

Kernefortælling

Kommunikationsplan


Læs mere herSe cases her
Hvis jeres virksomhed fremstår klar, tydelig og med en klar retning, vil I stå stærkere i jeres målgruppes bevidsthed. Vi hjælper jer med at finde jeres retning i en kompleks verden.

Vi har en strategisk tilgang, hvor vi undersøger og identificerer de ting, der påvirker jeres brand. Herefter kan vi finde strategien, der vækker genklang hos jeres kunder. Når retningen er klar, skal jeres historie ud i verden. Det gør vi ved at lave aktiviteter, der skaber liv i pressen, på jeres sociale medier og andre kommunikationskanaler. 

02

PR

Tag ejerskab over jeres historie. Vi hjælper jer med at fortælle den rigtige historie til de rigtige mennesker gennem de rigtige medier. 

Strategisk PR-planlægning

Udarbejdelse af de rigtige vinkler

Pitch til journalister

Medietræning

Løbende medieovervågning

Medierådgivning til kriser

Læs mere herSe cases her
Med god PR kan I forbedre jeres brand, skabe en bedre fortælling om jer selv og forbedre resultaterne på bundlinjen. God PR er en vigtig strategisk brik i at bygge et godt brand, som bliver omtalt og husket.

Vi sørger for, at I er synlige de rigtige steder med den rigtige historie, der matcher jeres visioner og KPI'er. Med skræddersyede, professionelle og personlige pitches, henvender vi os til journalister og klæder jer derefter på til et interview. Når historien er fortalt, hjælper vi jer med at sprede den og rådgiver jer om, hvordan I skal forholde jer til det publicerede indhold.

03

Sociale medier

I skal opretholde jeres brand, og her er sociale medier en vigtig medspiller

Organisk indhold til LinkedIn, Facebook og Instagram

Ghostwriting, der kan gøre jer til thought leader

Influencer marketing på tværs af sociale medier

Community management

Læs mere herSe cases her
COPUS hjælper jer med at opretholde og udvikle jeres brand på sociale medier. Vi strukturerer jeres indhold, så det når ud til den rigtige målgruppe.

Vi skriver tekster til sociale kanaler, producerer video og administrerer jeres influencer marketing. Vi håndterer alt fra idéudvikling til produktion, så jeres content og fortælling er strømlinet, og brandet styrkes.

04

Filmproduktion

Fortæl jeres historie med video og skab et brand, der sætter sig fast.

Præproduktion: Storyboard, idéudvikling og manuskript 

Produktion af film og stillbilleder

Redigering, lyddesign, color grading 

Cutdowns

Distribution

Læs mere herSe cases her
Vi bruger videoproduktioner til at styrke jeres brandfortælling og give jeres brand liv på diverse kommunikationskanaler.

Film er et visuelt redskab, som kan sætte sig fast på nethinden hos målgruppen. Vi idéudviker, producerer og eksekverer og sørger for at styrke jeres brand. Vi kan tage hånd om alt fra at skrive manuskripter til distribution af filmen, og vi har altid jeres strategiske mål, tone of voice og brand i baghovedet. Det giver indholdet genkendelighed og positionerer jer stærkere.

Vi arbejder med virksomheder, som har en historie, der er værd at fortælle
Om os

Journal

Her kan I læse historier om, hvordan man opbygger og styrker brands med storytelling. Måske finder I også en smule om os fra COPUS. God læselyst!

Se Journal